Tuesday, August 2, 2011

Puerto Princesa Underground River


Ang Puerto Princesa Underground River ay isa sa mga kalahok sa ginaganap na Seven Wonder's of the World. Ang buong Pilipinas maging ang lahat ng mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo ay sumusuporta sa ating Kalikasan. Kaya naman buong pagmamalaki po nating sabihin sa ating mga kakilalang dayuhan ang ating pinag yayabang na Underground River na matatagpuan sa Palawan Philippines.

Kami na mula pa sa bansang Qatar ay nagkakaisa upang maipanalo ang ating pinagyayabang na underground River at iyan po ay suportado ng aming mahal na ambasador Crescente Relacion at lahat ng bumubuo ng embahada ng Pilipinas sa bansang Qatar.

Mula po sa ng bumubuo ng BalitangQ, CCA, Dugong Pinoy-UFV, FDOQ, PPUR Commitee, FilCom, at iba't ibang grupo mula sa Qatar ay sumusuporta upang maipanalo ang ating iniingatang Underground River.


Ilan sa paraan para bumoto:

Pumili ng 7 kalahok kasama ang ating Puerto Princesa Underground River
Hintayin na confirm ang iyong boto. Forward na rin natin sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kakilala.

Text Message: Alamin po ninyo ang cellphone provider na ginagamit ng bansang inyong nasasakupan at ubusin po ninyo ang inyong load. Para makadagdag boto sa ating PPUR

 1. Dial one of these international telephone numbers:
  +23 92201055
  +1 869 760 5990
  +1 649 339 8080
  +44 758 900 1290
 2. At the end of the message, after the tone, insert the 4 digit code for your chosen nomine
 3. When you hear the thank you message, you are all done – you have voted by telephone.
 4. Ang ating PPUR ay 7723