Sunday, July 10, 2011

Summer FUN DRIVE for a Cause - Tagumpay

Likas talaga sa ating mga Pilipino ang ugaling tumulong sa kapwa, Ang pagtulong sa mga may sakit nating kababayan ang pinagtuunang pansin ng mga grupong mahihilig sa sasakyan at motorsiklo. Ang kanilang hakbang ang siyang naging paraan para makalikom ng pera para tulungan ang mga kapatid nating may mga mabibigat na karamdaman.

Ang grupong UPMMG-Qatar at FilCom ay isang grupo na binubuo ng mga pilipinong mahihilig sa mga sasakyan at motorsiklo. Sila ang nanguna upang maging maayos ang nasabing Summer FUN DRIVE for a Cause para sa 6 nating kababayan na may malubhang sakit dito sa bansa Qatar.

Ang mga kababayan nating sila Alyssa Mamacos-Lymphoma, Rolenia Fordan-Breast Cancer, Dave Salonga-Aplastic Anaemia, Honorio Nicolas-Paraplegic Patient, Yolly Legance-Renal Failure at Regina Grace Nunez-Congenital Heart Disease ang mga kababayan nating tinulungan ng grupo.

Nilahukan ng hindi baba sa mahigit na 80 katao, mahigit sa 50 saksakyan at 15 motorsiklo na karamihan ay mga pilipino upang ipakita ang kanilang kabayanihan para sa Fun Drive at lumikom ng pondo para sa kanilang misyon. Sa paunang paglikom nakabuo sila ng mahigit sa 9,160QRs. na galing mismo sa kanilang ginawang Fun Drive. Marami pa ang nagpaabot ng donasyon para sa nasabing Summer FUN DRIVE for a Cause dahil iba sa kanila ay hindi nakasama.

Hindi man nakarating ang inyong lingkod sa nasabing FUN DRIVE ay buo ang pagsuporta sa inyo ng sulating BuhayOFW dahil sa inyong magandang ginawa. Alam ko na hangad ng inyong grupo na lalo pang makatulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng inyong suporta at tulong. Ipagpatuloy po ninyo ang inyong magandang hangarin para po sa pakinabangan ng ating mga Pilipinong OFW. 

Alam natin na maraming iba't ibang grupo hindi lang sa bansang Qatar ang gumagawa ng ganitong pagtulong kapwa. Isa kayo sa mga dapat maging huwaran ng bawat mamayang Pilipino na OFW sa buong mundo.


Ipinagmamalaki po kayong lahat ng inyong lingkod BuhayOFW.

kung may nais po kayo iparating sa BuhayOFW ay mangyari po lamang na isulat sa angbuhayofw@gmail.com