Tuesday, July 25, 2017

Kayamanan ng isang OFW


Ang tanging kayamanan ko sa Mundo 
ay ang pagmamahal ng pamilya ko.

Kaya kahit hirap ako sa pagtatrabaho
AY KAKAYANIN KO PARA SA KINABUKASAN
NG PAMILYA KO....

Gaano ba kahalaga sayo ang iyong pamilya? handa kabang gawin ang lahat para bigyan sila ng magandang buhay. Nagawa mo bang maging isang mabuting AMA o INA sa iyong pamilya?.

Wala namang ibang hangad ang isang OFW kundi ang kumita ng pera para matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang isang AMA o INA ng tahanan ay palaging nag uunawaan sa mga bagay na para sa kanilang pamilya. Kung gaano nila pinahahalagahan ang kanilang mga sarili ay ganun din dapat ang pagpapahalaga nila sa kanilang pamilya.

Hindi na mahalaga ang maraming pera basta kumpleto lang kinikita at walang sakit ang mga bata. Ito ang hangad nating lahat kaya pahalagahan natin ang lahat ng bagay na ginagawa natin.