Friday, June 22, 2012

It's More Fun in the Philippines - Balut


Balut - Hot Chick 
Fertilizer Duck or Chicken Embryo


Ito ay popular sa Pilipinas na kung saan nilalako ito tuwing gabi. Isa ito sa mga kinasasabikan ng mga OFW kapag uuwi ng Pilipinas upang matikman nila ang Balut made in the Philippines. 

Kaya tara na balikan natin ang Pilipinas at kumain tayo ng ating Balut made in the Philippines.