Friday, June 1, 2012

PhilHealth Issue - June 01, 2012

Manila, Philippines - Ayon sa balita 5 milyon OFW na ang rehistrado ng Phil Health (Philippine health Insurance Corp.) ayon sa pangulo ng PhilHealth na si Dr. Eduardo Banzon nakakuha na ang mahigit sa 2.5 milyon na OFW maging ang kanilang mga pamilya. 

Ang mga OFW na hindi pa rehistrado ng PhilHealth ayon sa kanya ay maaaring magparehistro maging ito ay land base or sea base.

Basahin ng buo: www.gmanetwork.com