Sunday, August 26, 2018

OFW na Traydor


Naranasan mo na bang matraydor ng kapwa mo Pilipino? Mag ingat sa mga taong puno ng inggit sa katawan....